نمایش 1–12 از 17 نتیجه

مخزن زباله 360 لیتری گودبین چرخ دار (چرخدار)

870,000 تومان
مخزن زباله یکی از ضروری ترین وسایل داخل هر کارخانه ای می باشد، این مخزن زباله نوع چرخ دار خود

مخزن زباله 120 لیتری گودبین (چرخدار)

540,000 تومان
مخزن زباله یکی از ضروری ترین وسایل داخل هر کارخانه ای می باشد، این مخزن زباله نوع چرخ دار خود

مخزن زباله 120 لیتری گودبین

450,000 تومان
مخزن زباله یکی از ضروری ترین وسایل داخل هر کارخانه ای می باشد، این مخزن زباله نوع بدون چرخ خود

مخزن زباله 50 لیتری گودبین (چرخدار)

218,000 تومان
مخزن زباله یکی از ضروری ترین وسایل داخل هر کارخانه ای می باشد، این مخزن زباله نوع چرخ دار خود

مخزن زباله 50 لیتری گودبین

166,000 تومان
مخزن زباله یکی از ضروری ترین وسایل داخل هر کارخانه ای می باشد، این مخزن زباله نوع بدون چرخ می

مخزن زباله 60 لیتری گودبین (چرخدار)

269,000 تومان
مخزن زباله یکی از ضروری ترین وسایل داخل هر کارخانه ای می باشد، این مخزن زباله نوع چرخ دار خود

مخزن زباله 60 لیتری گودبین

196,000 تومان
مخزن زباله یکی از ضروری ترین وسایل داخل هر کارخانه ای می باشد، این مخزن زباله نوع بدون چرخ خود

مخزن صنعتی 40 لیتری گودبین (چرخدار)

189,000 تومان
مخزن زباله یکی از ضروری ترین وسایل داخل هر کارخانه ای می باشد، این مخزن زباله نوع چرخ دار خود